Axistorage LI7S Li-ion 6.8kw

Baterie Li-ion 6.8kw (55.5V x 121.5Ah), made in Germany! Garanție Axitec 7 ani.
Durata de viață până la 20 de ani, 6.600 cicluri  la 25°C. Eficiența celulelor până la 97% la 25°C, răcire automată. Temperatura de funcționare între 0 și max 45°C, umiditate până la 85%. BMS (Battery Management System), siguranța NH1 și cablurile de conectare incluse, cablul RJ45 nu este inclus in preț. Dimensiuni L675 x l475 x H536 mm, 95kg.
Ofertă 24.02.16 – 624€+TVA=749€ pe KW

axitec Li7Saxi2016-02-20
O casa cu instalație fotovoltaica depinde de rețea, cu baterie consumul de la rețea scade de la 64% la 8%, casa depinde independenta de retea! Durata de viață Axistorage 20 de ani!

Reclame
Publicat în Baterii Solare, Uncategorized | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

7kw – Axitec Made in Germany

2015_German_Brand_New_AXITEC_AXIpower_250

1# Panouri 250W policristaline Axitec made in Germany, garanție 12 ani.
2# Invertor Kaco made in Germany, 10 ani garanție.
3# Structura aluminiu K2, cabluri/conectori/mufe made in Germany.
4# Transport, montaj, consiliere obținere contract de subventii de stat pe 15ani.
>> Pret total la sistem fotovoltaic de 7kw montat pe acoperis de tabla – 12.000 euro.
Avans 30% la facturare, livrare in 10 zile din Germania, montaj in 7 zile.
Detalii despre rentabilitate, amortizare, subventii, puteti vedea aici.
Pretul este orientativ, pentru detalii va rugam sa ne contactati la
0742-669918, 0722-290489, alex.imreh@yahoo.com
kacoDachhaken-Aluminium-System_93c53d108f

Contractul de Certificate Verzi nu permite stocarea de energie electrică și desigur trebuie să fiți conectați la rețea. Tot curentul produs, chiar daca este consumat integral, este subvenționat.
Daca sunteți off-grid, infrastructura chiar și la distanță mică costa mai mult decât bateriile, vă recomandăm Axistorage Li7S 6.8 kw, Made in Germany cu 7 ani garanție.
Capacitate 6.8kw, 55.5V x 121.5Ah. Durata de viață până la 20 de ani, 6.600 cicluri la 25°C. Eficiența celulelor până la 97% la 25°C, răcire automată. Temperatura de funcționare între 0 și max 45°C, umiditate până la 85%. BMS (Battery Management System), siguranța NH1 și cablurile de conectare incluse. Dimensiuni L675 x l475 x H536 mm, 95kg.
http://www.biciclete-electrice.com/eSolar/Axistorage-LI7Saxitec Li7S2016-02-20

Publicat în Baterii, Oferte, off-grid, on-grid, Viitorul este verde | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Casa Verde 150milioane/2016 – 6000lei pt instalații fotovoltaice

Programul “Casa Verde” a fost deblocat la sfarsitul anului trecut, cand s-au aprobat cateva mii de dosare depuse la Agentiile Fondului de Mediu din tara in 2011. Surse din cadrul Ministerului Mediului sustin ca programul ar putea fi reluat din acest an, dar totul depinde de destinatia care va fi data banilor care vor fi colectati in Fondul de Mediu.
Agentia Fondului de Mediu a fost cuprinsa de efervescenta la sfarsitul anului trecut cand, casa_verdeintr-o luna si jumatate, intre 4 noiembrie si 15 decembrie, au fost aprobate peste 7300 de dosare, iar alte 2300 respinse. Pentru comparatie, din luna iulie 2011 si pana in noiembrie 2014 au fost analizate mai putin de 15.000 de dosare. Persoanelor fizice care au obtinut aprobare primesc sume nerambursabile de pana la 6.000 lei, daca isi instaleaza panouri solare sau centrale pe peleti, si de pana la 8.000 de lei daca isi instaleaza pompe de caldura. Pentru a beneficia de aceste sume solicitantii au termen de 60 de zile de la obtinerea aprobarii, pentru semnarea contractului. Apoi, in termen de un an trebuie sa instaleze sistemele, pe cheltuiala proprie. Dupa finalizarea lucrarilor solicita Agentiei Fondului de Mediu decontarea cheltuielilor eligibile, stabilite prin contract.
Sursa – energy-center.ro/casa-verde-reporneste-finantare-pentru-50000-gospodarii

Pentru 2016 Fondul de Mediu acordă suma de 150 milioane lei, față de 100 de milioane / 2011. Până la 6000 Ron pentru instalaţii de panouri solare.

1. Cine poate beneficia de programul Casa Verde, privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă?
Solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
– este persoana fizică care işi are domiciliul pe teritoriul României;
– este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul;
– imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publică;
– nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetele locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
– în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

2. Pentru ce tipuri de instalaţii puteţi să obtineţi finanţare? Care este suma maximă care se acordă pentru fiecare tip de proiect?
– până la 6000 Ron pentru instalaţii de panouri solare;
– până la 8000 Ron pentru instalaţii de pompe de căldură;
– până la 6000 Ron pentru instalaţii de producerea energiei termice cu cazane pe baza de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

3. Pot fi cumulate mai multe tipuri de instalaţii?
În cazul cumulării în cadrul aceluiaşi proiect a două tipuri de instalaţii, cuantumul finanţării solicitate nu poate depăşi valoarea cea mai mare acordată unui tip de proiect din cele două cumulate în cadrul programului.

4. Unde se depun documentele pentru obţinerea finanţării?
Dosarul de finanţare conţinând toate documentele obligatorii va fi depus personal de către solicitant la sediul Agenţiei Judeţene pentru Proţecţia Mediului pe raza căruia îşi are domiciliul.

5. Ce documente sunt necesare pentru obţinerea finanţării?
– cerere de finanţare nerambursabilă completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
– declaraţie pe propria răspundere completată şi semnată de către solicitant, în original;
– copie de pe actul de identitate al solicitantului;
– adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, în original;
– extras de carte funciară care să ateste dreptul de proprietate/ coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/ în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizaţie de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobilele aflate în construcţie, valabil la data depunerii.
– copia cărții funciare și extras de carte funciară individuală, pentru proprietăți comune, pot fi maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1(un) întreg;
– autorizație de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobile aflate în construcție, valabilă la data depunerii, inclusiv ordinul de începere a lucrărilor emise în conformitate cu legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării emisă de o bancă comercială, sau extras de cont;
– certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora işi are domiciliul solicitantul;
– un plic pe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”, precum şi sesiunea de depunere.

6. Când se poate depune dosarul pentru obţinerea finanţării?
Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere – publicat pe situl www.afm.ro sau www.mmediu.ro.

7. Când primeşte solicitantul finanţarea?
Dupa achiziţionarea, montarea, punerea în funcţiune a instalaţiei şi depunerea dosarului de decontare la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul.

8. Până când se depune dosarul de decontare?
Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și încetează valabilitatea la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data semnării.

9. Ce documente trebuie depuse în vederea decontării?
– cererea de tragere completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată de beneficiar;
– contractul de execuţie, în copie legalizată;
– factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/se vor prezenta şi în original, în vederea certificării conformităţii de către personalul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului responsabil cu derularea Programului);
– documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza instituţiei financiar bancare însoţite de OP-uri) şi/ sau chitanţa;
– proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în original;
– certificatul de garanție emis de producător pentru instalație, în copie;
– un plic pe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: “Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”, precum şi numărul şi data contractului de finanţare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea.

10. Care sunt cheltuielile eligibile?
– achiziţia de instalaţii pentru producerea de energie termică, inclusiv instalaţii pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
– cheltuieli cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor;
– taxa pe valoarea adaugată (TVA);
– sunt eligibile numai cheltuieli efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

11. Se acordă plăţi în avans?
Autoritatea nu acordă plaţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă. De asemenea, Autoritatea nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de servicii/ produse lucrări aferente proiectului.

12. Când se organizează sesiunea de finanțare?
– datele privind începerea sesiunii de finanțare se publică pe pagina de internet a Autorității cu cel puțin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanțare.

Extrase din “Ordinul pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 310/05.05.2011.

Publicat în Clădiri Verzi, Subvenţii | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Generatoare mobile hibride

2016-01-21 (1)2016-01-21 (2)2016-01-21 (3)2016-01-212016-01-20 (6)

Publicat în off-grid, Uncategorized | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Contact AIS Solar

ais solar

visit card

solar.imreh.ro,mail: aleximreh@yahoo.com, tel: 0722-290.489

 

Publicat în Oferte | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

2 x 7kw – noiembrie 2015

s1s2s3s4s5s6j1

Componente calitate germană: invertor Kaco made in Germany, 10 ani garantie, panouri 250W policristaline Axitec made in Germany, garantie 12 ani, structura aluminiu K2, cabluri/conectori/mufe made in Germany.  – eSolar/7kwPF-Certificate-Verzi
Publicat în Lucrări | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

2015-2016 Cotitura. Urmează era abundenței?

2016-01-16 (10)Pentru prima dată jumătate din investițiile în energie curată au venit de la economii emergente. Și mai ales, pentru prima dată pe glob s-au adaugat capacități energetice curate mai mari decăt pe fosil. Este punctul de cotitură, din 2015 economia globală investește mai mult în energii regenerabile decăt în cărbune, gas și petrol la un loc!

1511522016-01-16 (11)În 2015 – Tesla S a fost mașina premium cea mai bine vândută din USA! ecomento.com/will-the-oil-industry-collapse-by-2030? Audi se asteaptă ca 1/4 din vânzarile sale sa fie mașini electrice in 2025. Norvegia chiar si-a propus sa elimine mașinile ”fosile” în 2025. Creșterea procentajului de mașini electrice va fi determinat de scăderea prețurilor la baterii electrice și de scăderea costului la panouri fotovoltaice. Se vorbește astfel tot mai insistent de colapsul indutriilor petroliere.

noor1În 2020 Marocul va produce 33% din necesarul său de energie din radiații solare, 33% din hidro și 33% din vant, adică 100% din energia necesară va fi produsă prin tehnologii regenerabile, nu va mai importa petrol pentru a produce energie! Când va fi gata complexul său energetic solar de la Ouarzazate, va fi cea mai mare instalație CSP din lume, cele 4 fabrici vor avea o suprafață egală cu capitala sa Rabat și vor genera 580MW de electricitate, suficient pentru a alimenta un milion de locuințe. Prima fabrica Noor 1 generează 160MW.

solarausAustralia are 23 milioane panouri fotovoltaice la 23 milioane locuitori! 1.5 milioane instalații, o casa din 5, majoritatea instalate  în ultimii 5-6 ani! Un raport universitar pt WWF Australia spune: ”Având în vedere că prețul energiilor regenerabile a scăzut mai repede decât ne așteptam, în 2050 energia noastră ar putea fi 100% verde. Instalațiile solare mari au un cost acum la jumătate față de costul pe care estimam în 2008 că îl vom avea în 2030!”. Potențialul e de 500 de ori mai mare decât capacitatea actual instalată. Deși Australia e una din țările cele mai bogate din lume în zăcăminte de cărbune, deși este unul din cei mai mari exportatori de cărbune, poate să treacă până în 2050, 100% pe energii regenerabile!

1500000systems

China va închide peste 1000 de mine de cărbune în 2016. Capacitatea de producție de energie verde va crește în 2016 cu 21% , se vor instala 20Gw de energie eoliana și 15Gw de energie solară. China conduce trecerea la noile energii, a investit în 2014, 80miliarde dolari față de UE 46miliarde si USA 34miliarde. În doar 3 luni (ianuarie-martie 2015) China a instalat 5Gw panouri solare, adică la fel de mult ca întreaga capacitate solară instalată în Franța! Capacitatea solară instalată în 2015 în China a fost de două ori mai mare decât capacitatea solară instalată în 2014 în USA.
India aprobă 27 mega parcuri solare cu o capacitate de 18.4Gw. Planul este să se ajungă la 100Gw capacitate solară instalată in 2022.
coal-and-renewables-iea
Peste 15 ani tehnologiile regenerabile vor fi principalul producător de electricitate pe glob. Este sfârșitul unei ere. Jumătate din noile capacități de producție de energie instalate în 2014, au fost verzi / regenerabile.

elec
The coming era of unlimited cheap lean energy :  În 1980 se credea ca nu există viitor pentru telefoanele mobile. În 20 de ani s-a ajuns la 100 milioane telefoane mobile în uz. La fel există acum sceptici care spun ca energia solară este ineficientă. Unii entuziasti estimează că în 20 de ani vom produce prin tehnologii regenerabile ieftine, toată energia de care vom avem nevoie. Deja  în țări ca Germania, Spania, Portugalia, Australia si US s-a ajuns la “grid parity”, adică instalațiile solare rezidențiale produc curent la un preț de cost egal cu prețul de vânzare pe rețea.
germanyDe 30 de ani, la fiecare 2 ani, capacitatea de energie solară instalată pe glob se dublează. În acest ritm, în 14 ani energia solară va acoperi tot necesarul actual de energie. Prețul panourilor solare a scăzut cu 75% în ultimii 5 ani. Peste 5 ani peste tot în lume prețul energie solare va deveni la fel de ieftin ca prețul energiei produse din petrol/cărbune. Peste 10 ani prețul energiei solare va fi de 3 ori mai mic decât prețul energiei produse din petrol.
dublu
Este tot mai evident că ne îndreptăm spre o era în care vom avea energie curată, ieftină si nelimitată. Implicațiile sunt enorme. Principalele industrii ale lumii – cea care produce energie din petrol/carbune/gas si cea care produce vehicule pe energie fosilă, se vor prabuși. Aceste industrii au controlat până acum guvernele, au cauzat războaiele pentru resurse. Companiile mai inteligente vor trece la energii verzi, altele vor încerca sa oprească schimbarea, cu orice preț. Putem ajunge la o era a abundenței sau la WW3.

ussolar

În USA – mai mulți oameni lucrează cu panouri fotovoltaice decât în extracția de petrol/gaze, de 3 ori mai mulți decât în extracția de cărbune.
În Grecia – 7% din necesarul de curent electric este produs prin instalații fotovoltaice.

Publicat în Blog | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu